Kul­tur ’Vi har va­e­ret gift

BT - - KULTUR -

Say­bia er en dansk ro­ck­grup­pe, som blev dan­net i Ny­borg i 1993. På da­va­e­ren­de tids­punkt be­stod ban­det af fi­re med­lem­mer, men et af medlemmerne be­slut­te­de at for­la­de grup­pen, hvil­ket lod Sø­ren Huss, Jep­pe Lan­ge­bek Knud­sen og Pal­le Sø­ren­sen til­ba­ge. Med­lem­mer: Sø­ren Huss. Jep­pe Lan­ge­bek Knud­sen. Pal­le Sø­ren­sen. Kas­per Ras­mus­sen. Jess Jen­sen. skab og så luk­ket en kreds, så hi­ger man og­så ef­ter at fin­de ud af, hvem fan­den man er, hvis man ik­ke er Say­bia. Og jeg spurg­te mig selv, om jeg vil­le rak­ke rundt i en tur-bus og le­ve det der sø­mands­liv på lan­de­vej­en re­sten af mit liv,« si­ger Jess Jen­sen i dag, hvor ban­det kan se til­ba­ge på en pau­se på syv år, hvor de til sidst la­ve­de co­me­ba­ck­pla­den i 2015.

»Der er fle­re ting i det, vi har sam­men. Blandt an­det det øko­no­mi­ske aspekt, hvor vi er bun­det sam­men af et me­get dyrt hus. Det er helt ae­g­te­ska­be­ligt og ly­der må­ske ke­de­ligt, men så­dan er det,« si­ger Sø­ren Huss

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.