Si­den 1993’

BT - - KULTUR -

og kig­ger på Jess Jen­sen: »Men det vig­tig­ste er selv­føl­ge­lig det der dy­be rør af ven­skab ned gen­nem ti­den. Vi har delt så me­get liv sam­men, og det har jeg al­drig haft lyst til at gi­ve af­kald på. Det kan godt va­e­re, at jeg var tra­et af dem som men­ne­sker i pe­ri­o­der, men jeg vil ik­ke gi­ve af­kald på det mu­si­kal­ske ven­skab. Der sker no­get sa­er­ligt, når man ken­der hin­an­den så godt. Og det er bå­de på godt og ondt.«

Say­bia spil­ler på Pla­e­nen i Kø­ben­havns Ti­vo­li fre­dag d. 17. ju­ni klok­ken 22.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.