Actionba­be mor for an­den gang

BT - - TV/RADIO -

Den 36-åri­ge sku­e­spil­ler Jor­da­na Brew­ster, der er kendt fra de uhy­re po­pu­la­e­re og ok­tan-dryp­pen­de bil­brag ’Fast & Furious’, er ble­vet mor for an­den gang, og det er til end­nu en lil­le søn.

Det op­ly­ser action­s­tjer­nens re­pra­e­sen­tant til ma­ga­si­net Us We­e­kly og til­fø­jer, at dren­gen har få­et nav­net Rowan Brew­ster-Form og blev født af en ru­ge­mor tors­dag den 9. ju­ni.

Sku­e­spil­le­ren gif­te­de sig i 2007 med pro­du­ce­ren An­drew Form, som hun mød­te un­der ind­spil­nin­ger­ne til gy­se­ren ’The Te­xas Chain­saw Mas­sa­cre: The Be­gin­ning’, og i 2013 kom de­res første­fød­te søn, Juli­an, til ver­den – og­så ved hja­elp af en sur­ro­gat­mor.

»Jeg har slet ik­ke haft no­get valg om­kring at va­e­re åben om det, for al­le kan jo se, at jeg ik­ke har va­e­ret gravid. Det var ik­ke et valg at bru­ge en sur­ro­gat­mor, men den ene­ste mu­lig­hed,« for­tal­te hun åben­hjer­tigt til tje­ne­sten Ya­hoo.

»Nog­le gan­ge fø­ler jeg mig en smu­le uden­for, når an­dre mødre snak­ker om de­res føds­ler. Jeg fø­ler det som et tab, at jeg ik­ke er i stand til at ba­e­re et barn el­ler gen­nem­fø­re en gravi­di­tet. Jeg har brugt me­get spild­tid på at be­kym­re mig, men på man­ge må­der fø­ler jeg mig hel­dig over at va­e­re så åben nu,« lød det fra hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.