SURT SHOW, RO­NAL­DO

BT - - SPORTEN -

SMÅ MIRAKLER Og med en hel­te­mo­dig ar­bejds­ind­sats holdt isla­en­din­ge­ne stand he­le kam­pen.

Fle­re gan­ge måt­te ke­e­per Han­nes Hal­l­dors­son di­ske op med små mirakler i det island­ske mål, mens Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Na­ni blev sta­dig me­re fru­stre­re­de i det po­rtu­gi­si­ske an­greb, jo la­en­ge­re kam­pen skred frem.

Kam­pen var Islands før­ste op­tra­e­den ved en in­ter­na­tio­nal slut­run­de, så der blev bå­de skre­vet hi­sto­rie med det før­ste island­ske mål og det før­ste po­int no­gen­sin­de. Fort­sa­et­tes på si­de 5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.