HIT OG SKIDT EF­TER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

POWERRANKING

Er gå­et un­der ra­da­ren, men ef­ter sej­ren over Bel­gi­en kan de ik­ke gem­me sig me­re. De­fen­si­ven vir­ker dir­ke­fri. Var la­en­ge om at snø­re sa­ek­ken, men 17-7 i af­slut­nin­ger vid­ner om en af EMs sik­re­ste sej­re ind­til nu. Le­ve­re­de en so­lid ind­sats mod Ukrai­ne, men bed­re hold hav­de straf­fet fejl­e­ne i de­res de­fen­siv. Har en af Eu­ro­pas bed­ste midt­ba­ner, der kva­ste tyr­ker­ne. Luka Mod­ric er den sto­re di­ri­gent. Le­ve­re­de en nervøs start på EM. Blev red­det af Pay­ets drøm­me­kas­se. Har et va­e­sent­ligt ufor­løst po­ten­ti­a­le. Var på vej mod en af de sik­re­ste sej­re i 1. run­de, men fl­op­pe­de i over­ti­den. Spil­le­de til me­re. De ar­bejd­s­om­me un­ga­rer rå­der ik­ke over de sto­re stjer­ner, men hol­det spil­le­de im­po­ne­ren­de køligt mod Østrig. Vir­ke­de fast­låst mod et elen­digt nor­dirsk mand­skab, men fik dog he­vet før­ste EM-sejr no­gen­sin­de i land. Har ik­ke me­get kva­li­tet i trup­pen, men til gen­ga­eld mas­ser af hjer­te – og så selv­føl­ge­lig Ga­reth Ba­le. Var i over­tal i knap en ti­me, men vandt kun 1-0 over Al­ba­ni­en. Var ta­et på at smi­de sej­ren til sidst. Hav­de fortjent me­re end uaf­gjort mod et svagt spil­len­de svensk hold. Ener­gi­en kom­mer de langt på. Yde­de Frank­rig god mod­stand i åb­nings­kam­pen og skal be­stemt ik­ke af­skri­ves i kam­pen om an­den­plad­sen. Hav­de det sva­ert mod et sta­er­kt tysk mand­skab, men var al­li­ge­vel ual­min­de­lig ta­et på at ryste ver­dens­me­stre­ne.. Tab­te til et mid­del­må­digt wa­li­sisk mand­skab. Skal nu ka­em­pe hårdt for vi­de­re avan­ce­ment.. Var spil­let ned un­der gra­esta­ep­pet af Eng­land, men får al­li­ge­vel uaf­gjort. Po­int for fight, ik­ke for kva­li­tet. For­vent­nin­ger­ne var skyhø­je, men bel­gi­er­ne le­ve­re­de en uin­spi­re­ret, us­am­men­ha­en­gen­de ind­sats. Skuf­fen­de!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.