Til kamp mod do­ping i fit­ness

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kul­tur­mi­ni­ster Bertel Haar­der har be­vil­get 1,2 mil­li­o­ner kro­ner til be­ka­em­pel­se af do­ping i fit­nes­smil­jø­et. 550.000 kro­ner af pen­ge­ne skal bru­ges på en op­lys­nings­kampag­ne på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, mens 670.000 kro­ner går til An­ti Do­ping Dan­marks ind­sats i mo­tions- og fit­nes­scen­tre.

»Med et skud do­ping i ar­men som ung ri­si­ke­rer man at sky­de sig selv i fo­den som ae­l­dre. Der­for er det vig­tigt, at vi sa­et­ter tid­ligt ind med fore­byg­gel­se og op­lys­ning,« si­ger Kul­tur­mi­ni­ster Bertel Haar­der i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.