Sha­ra­pova må ven­te en må­ned på af­gø­rel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TEN­NIS Den rus­si­ske ten­nis­stjer­ne Ma­ria Sha­ra­pova skal ven­te godt en må­ned, in­den hun ken­der sin ska­eb­ne og en­de­li­ge ka­ran­ta­e­nela­eng­de i sin do­pings­ag. I går med­del­ter sport­s­dom­sto­len CAS, at den se­ne­st 18. juli vil kom­me med en af­gø­rel­se, ef­ter rus­se­ren har an­ket sin do­ping­dom.

CAS skri­ver i en pres­se­med­del­el­se, at det end­nu ik­ke står klart, om der vil bli­ve af­holdt en hø­ring i for­bin­del­se med sa­gen.

Det er seks da­ge si­den, at Sha­ra­pova blev idømt en ka­ran­ta­e­ne på to år for brug af do­ping af Det In­ter­na­tio­na­le Ten­nis­for­bund, ITF, ga­el­den­de fra 26. ja­nu­ar 2016.

Kort ef­ter valg­te rus­se­ren, at ap­pel­le­re ken­del­sen til CAS. Po­si­tiv test i Au­stra­li­en Den tid­li­ge­re ver­den­set­ter blev ved grand slam-tur­ne­rin­gen Au­stra­li­an Open te­stet po­si­tiv for brug af stof­fet mel­do­ni­um.

I be­gyn­del­sen af marts in­drøm­me­de Sha­ra­pova på en pres­se­kon­fe­ren­ce, at hun var ble­vet te­stet po­si­tiv for mel­do­ni­um, der har va­e­ret for­budt si­den års­skif­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.