Fris­parks­mål var vej­en til gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søl­le to va­ed­demål skul­le der til, før en Od­dset-spil­ler hav­de for­vand­let 100 kro­ner til in­tet min­dre end 50.000 kro­ner.

EM er som be­kendt et sandt over­flø­dig­heds­horn af spil, og den dyg­ti­ge spil­ler hav­de lør­dag ud­set sig to af de helt fra­ek­ke af slagsen.

Spil­le­ne gik nem­lig ud på, om det før­ste mål blev sco­ret di­rek­te på fris­park - og de to ud­valg­te kam­pe var Wa­les mod Slovaki­et og Eng­land mod Rusland.

Der har gi­vet­vis va­e­ret stor gla­e­de i stu­en, da Ga­reth Ba­le tord­ne­de Wa­les i front di­rek­te på fris­park, men det kra­e­ve­de en gen­ta­gel­se i Eng­land mod Rusland, før de man­ge pen­ge var en re­a­li­tet.

Som be­kendt sør­ge­de Eric Di­er dog for, at spil­le­ren ram­te in­tet min­dre end od­ds 500, og med en ind­sats på 100 kro­ner var der der­for 50.000 kro­ner som be­løn­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.