1 ,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det gi­ver ik­ke så me­get me­ning, at Schweiz er pa­e­ne fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De im­po­ne­re­de slet ik­ke mod Al­ba­ni­en, og var hel­di­ge med at vin­de til sidst, selv om de var en mand i over­tal i sto­re de­le af kam­pen, og mø­der her et ru­ma­ensk hold, som fak­tisk var gan­ske godt med mod va­er­ter­ne fra Frank­rig og først måt­te gi­ve sig kort før tid på et flot mål af Dmi­tri Pay­et. Beg­ge hold le­ver ove­ni gan­ske fint med kryds, da det vil sen­de Schweiz vi­de­re og gi­ve Ru­ma­e­ni­en et for­nuf­tigt ud­gangs­punkt in­den kam­pen mod Al­ba­ni­en. Fin va­er­di i 1X.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.