3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Slovaki­et var lidt uhel­di­ge med at ta­be åb­nings­kam­pen til Wa­les, men de skal slet ik­ke va­e­re uden chan­ce for at kom­me til­ba­ge på ret EM-spor. Rusland var nem­lig ik­ke im­po­ne­ren­de i de­res kamp mod Eng­land, og blev re­gu­la­ert ud­spil­let i før­ste halv­leg - og for at si­ge det pa­ent, så var det na­er­mest ty­ve­ri, at de slap fra den kamp med uaf­gjort. Rus­ser­ne er ha­em­me­de af ska­der til folk som Alan Dza­go­ev og Igor De­nisov og hvis de ik­ke ha­e­ver kva­li­te­ten af de­res spil, kan de nemt gå hen og dum­me sig imod slo­vak­ker­ne. Va­er­di­en er i hvert fald på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.