Al­liga­tor tog lil­le dreng na­er Dis­ney Wor­ld

BT - - NYHEDER -

AL­LIGA­TOR-AN­GREB Der er in­gen tvivl om, at en to­årig dreng, der blev ta­get af en al­liga­tor i Dis­ney Wor­ld i Fl­o­ri­da, er død. Det si­ger she­rif­fen i Oran­ge Co­un­ty på en pres­se­kon­fe­ren­ce, 15 ti­mer ef­ter at dren­gen blev an­gre­bet af al­liga­to­ren.

»Vi ved, at det ske­te, og det er ab­so­lut ik­ke mu­ligt for ham at over­le­ve at va­e­re un­der van­det i det tids­rum,« si­ger she­rif Jer­ry De­m­ings.

She­rif­fen forta­el­ler, at den to­åri­ge dreng le­ge­de i Se­ven Seas Lagu­n­en ved Dis­neys fe­rie- og spa­cen­ter, da han blev an­gre­bet af en al­liga­tor, som an­gi­ve­ligt var mel­lem 120 og 210 cen­ti­mer lang.

Bar­nets far ka­ste­de sig i den lavvan­de­de lagu­ne i et for­søg på at red­de sin søn, men det var for­ga­e­ves.

Po­li­ti­folk kom hur­tigt til ste­det, der sta­dig er af­spa­er­ret.

»Of­fe­rets fa­mi­lie var rejst til Dis­ney Wor­ld på fe­rie. De er fra Ne­bra­ska,« si­ger she­riff Jer­ry De­m­ings.

Om­kring 50 mand delt­og i red­nings­ak­tio­nen. Be­tjen­te har sat af­spa­er­ring op om­kring van­det og blo­ke­ret om­rå­det, hvor bar­net for­svandt. Der er sat al­liga­tor­fa­el­der op fle­re ste­der i sø­en. Po­li­ti­et pe­s­si­mi­stisk En syn­ligt be­rørt tals­mand for Dis­ney si­ger, at al­le i Walt Dis­ney Wor­ld Resort er knust over den tragi­ske ulyk­ke.

Den men­ne­ske­skab­te lagu­ne, hvor an­gre­bet ske­te, er om­gi­vet af sand­strand og ad­skil­li­ge po­ols. En del fa­mi­li­er sad uden­for i om­rå­det, hvor fe­ri­e­cen­te­ret holdt »Movie Night«.

Iføl­ge she­rif­fen er der skil­te, der ad­va­rer mod at svøm­me i lagu­n­en, og der var ik­ke an­dre i van­det på det tids­punkt, da bar­net blev an­gre­bet.

»Det her er Fl­o­ri­da, og det er ik­ke unor­malt for al­liga­to­rer at va­e­re i van­det,« si­ger she­rif­fen Jer­ry De­m­ings iføl­ge CNN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.