Avis: An­sat fra Pa­na­ma-fir­ma an­holdt

BT - - NYHEDER -

An­kla­ge­myn­dig­he­den i Genève har ind­ledt en ef­ter­forsk­ning som føl­ge af en an­mel­del­se fra Mos­sa­ck Fon­seca - det ad­vo­kat­sel­skab, der er i cen­trum af den så­kald­te Pa­na­ma-skan­da­le. Det op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den til avi­sen Le Temps, skri­ver Reu­ters.

En kil­de ta­et på sa­gen si­ger til avi­sen, at en it-an­sat fra Mos­sa­ck Fon­secas kon­tor i Genève blev an­holdt for fle­re da­ge si­den på mi­stan­ke om for ny­lig at ha­ve ’fjer­net me­get sto­re ma­eng­der for­tro­li­ge da­ta’. Iføl­ge avi­sen af­vi­ser den an­hold­te at ha­ve gjort no­get for­kert.

An­kla­ge­myn­dig­he­den be­kra­ef­ter kun, at der er en ef­ter­forsk­ning i gang, men af­vi­ser at kom­men­te­re avi­sens øv­ri­ge op­lys­nin­ger.

De 11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter fra ad­vo­kat­fir­ma­et i Pa­na­ma kom frem, ef­ter at en per­son, der kald­te sig Jo­hn Doe, kon­tak­te­de en jour­na­list på den ty­ske avis Süd­deut­sche Zei­tung og til­bød ham sto­re ma­eng­der da­ta om fir­ma­er og en­kelt­per­so­ner, der har for­bin­del­se til skat­te­ly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.