Tviv­ler på Po­len som rets­stat

BT - - NYHEDER -

Po­len over­hol­der ik­ke rets­sta­tens prin­cip­per, og men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne i lan­det er tru­et. Eu­ro­pa­rå­dets kom­mis­sa­er for men­ne­ske­ret­tig­he­der Nils Mu­iz­nieks frem­lag­de i går en rap­port, som byg­ger på et be­søg i Po­len i fe­bru­ar. Kom­mis­sa­e­ren er sa­er­ligt be­kym­ret over, at lan­dets re­ge­ring har sva­ek­ket sin for­fat­nings­dom­stol. Han op­for­drer der­for Po­len til hur­tigst mu­ligt at aen­dre kurs.

»Det har sto­re kon­se­kven­ser for be­skyt­tel­sen af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne for al­le pol­ske bor­ge­re,« si­ger men­ne­ske­ret­tig­heds­kom­mis­sa­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.