Am­bas­sa­dør skal stå sko­le­ret i Rusland

BT - - NYHEDER -

AN­HOLD­TE FANS Ruslands uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um har ons­dag haft den fran­ske am­bas­sa­dør i lan­det til kam­me­rat­lig sam­ta­le om an­hol­del­sen af rus­si­ske fod­bold­fans un­der fod­bold-EM i Frank­rig. I en med­del­el­se skri­ver mi­ni­ste­ri­et, at ’yder­li­ge­re pu­sten til an­tirus­si­ske fø­lel­ser’ kan for­va­er­re for­hol­det mel­lem Frank­rig og Rusland.

Am­bas­sa­dø­ren blev ind­kaldt, ef­ter at 43 rus­se­re tirs­dag blev an­holdt i hav­ne­by­en Mar­seil­le i det syd­li­ge Frank­rig. Her spil­le­de Eng­land og Rusland lør­dag en fod­bold­kamp, der end­te med tu­mult på til­sku­er­ra­ek­ker­ne.

»Det var en fuld­sta­en­dig uac­cep­ta­bel ha­en­del­se, da en bus med fle­re end 40 rus­si­ske fans blev stop­pet af po­li­ti­et,« sag­de Ruslands uden­rigs­mi­ni­ster Ser­gej Lavrov tid­li­ge­re på da­gen.

Des­u­den er 10 an­dre rus­si­ske fod­boldtil­ha­en­ge­re ons­dag ble­vet an­holdt i by­en Lil­le, hvor Ruslands na­e­ste EM-kamp mod Slovaki­et blev spil­let i går.

Rusland me­ner, at der er ta­le om ’diskri­mi­na­tion’ af rus­si­ske stats­bor­ge­re og kla­ger over, at fransk po­li­ti stop­pe­de en bus fuld af rus­si­ske fod­bold­fans uden først at ha­ve in­for­me­ret den rus­si­ske am­bas­sa­de el­ler kon­su­la­tet i Mar­seil­le.

11 af de 43 an­hold­te er si­den ble­vet løsladt, men den fran­ske an­kla­ge­myn­dig­hed ha­ev­der at ha­ve til­stra­ek­ke­ligt med be­vi­ser til at stil­le fle­re af de øv­ri­ge rus­se­re for ret­ten.

En af de an­hold­te er for­man­den for en rus­sisk sup­por­ter­klub, som er kendt for si­ne sym­pa­ti­er for den yder­ste høj­re­fløj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.