Na­to vil støt­te IS-kamp di­rek­te

BT - - NYHEDER -

Na­to vil til­by­de me­re di­rek­te støt­te til kam­pen mod Is­la­misk Stat ved at sen­de al­li­an­cens Awa­cs-over­våg­nings­fly på vin­ger­ne og tra­e­ne iraki­ske sol­da­ter in­de i Irak.

Det si­ger Na­tos ge­ne­ral­se­kre­ta­er Jens Stol­ten­berg ef­ter to da­ges for­svars­mi­ni­s­ter­mø­de i Bruxel­les. Han for­ven­ter, at der på Na­to-top­mø­det i Warszawa 8. og 9. juli kan tra­ef­fes be­slut­ning om at gå ind i Irak og tra­e­ne iraki­ske of­fi­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.