UD MED SPRO­GET!

BT - - NYHEDER -

Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, ud over at når vi har truf­fet en be­slut­ning, så skal vi af lov­giv­nings­ma­es­si­ge år­sa­ger op­ly­se det til mar­ke­det. Tor­ben Laust­sen, bank­di­rek­tør, Nor­dea Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.