EMs svar på Lei­ce­ster

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Island tog et en­kelt po­int i grup­pe F mod pul­je­fa­vo­rit­ter­ne fra Portu­gal, og ver­den over har man stor be­un­dring for vulka­nø­ens pra­e­sta­tion. Mens Cri­sti­a­no Ro­nal­do hav­de travlt med at kri­ti­se­re Island for en de­fen­siv indstil­ling, hav­de re­sten af ver­den sva­ert ved at da­em­pe be­gej­strin­gen over for det lil­le lands flot­te pra­e­sta­tion, da de tirs­dag spil­le­de 1-1 med Portu­gal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.