30 års un­der­tip­pe­de slut­run­de­ka­e­le­da­eg­ger

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Er du født i år­ti­et, hvor bå­de olie­kri­sen og Hu­set på Chri­sti­ans­havn lag­de ga­der­ne øde – el­ler tid­li­ge­re end dét – hu­sker du må­ske Ca­mero­uns Ro­ger Mil­las skøn­ne dans ved hjør­ne­fla­get ved VM i Ita­li­en. Mil­la og hold­kam­me­ra­ter­ne var hur­ti­ge, tek­nisk dyg­ti­ge og håb­løst char­me­ren­de. Der­for tog de en hel ver­den med storm. Spil­le fod­bold kun­ne afri­ka­ner­ne og­så. De åb­ne­de tur­ne­rin­gen med en sen­sa­tio­nel sejr over Ar­gen­ti­nas for­sva­ren­de ver­dens­me­stre, og via end­nu en sejr over Ru­ma­e­ni­en vandt de end­da de­res grup­pe. I 1/8-fi­na­len blev og­så Co­lom­bia bør­stet til si­de af 38-åri­ge Mil­la og co., in­den even­ty­ret slut­te­de med et kvart­fi­na­le­ne­der­lag til Eng­land ef­ter for­la­en­get spil­le­tid. Ca­mero­un rej­ste dog hjem som det bed­ste afri­kan­ske hold no­gen­sin­de ved et VM – og de fik en hel ver­den til at dan­se med på Mil­la-dan­sen. Har det dan­ske lands­hold en­gang haft en hel fod­bold­ver­den i ryg­gen og få­et fans li­ge fra Tokyo til Trom­sø med på den rød-hvi­de vogn? Na­tur­lig­vis. I 1986 be­sna­e­re­de Ar­ne­sen, Laud­rup, Elkja­er og al­le de an­dre sto­re de­le af klo­den med fan­ta­si­fuldt spil, gla­e­de og flot­te re­sul­ta­ter. De me­xi­can­ske VM-va­er­ter hop­pe­de med det sam­me om bag Sepp Pionteks hold, der først slog skot­ter­ne 1-0, in­den mester­styk­ket blev le­ve­ret med den le­gen­da­ri­ske 6-1-sejr over Uru­gu­ay. At dan­sker­ne slog de ik­ke vold­somt po­pu­la­e­re ve­st­ty­ske­re i den sid­ste grup­pe­kamp, gjor­de ik­ke hy­pen min­dre. Så snak­ker vi ik­ke om, hvor­dan det si­den gik. Seks år se­ne­re fik dan­sker­ne igen Eu­ro­pa med sig. Den­ne gang var det dog ik­ke på grund af det be­sna­e­ren­de fod­bold­spil. Det var i ste­det i rol­len som fa­vo­ritdra­e­ber. Få ting kan ind­hen­te sym­pa­ti som en un­der­dog, og så­dan én var det fe­ri­e­ram­te dan­ske hold ved EM i Sve­ri­ge. End­da i stor stil. Dan­sker­ne snub­le­de sig vi­de­re fra det ind­le­den­de grup­pe­spil uden at sa­et­te man­ge neut­ra­le fans ind på kon­to­en af dén grund, men det aen­dre­de sig i se­mi­fi­na­len og si­den fi­na­len. Re­sten er hi­sto­rie. Må­ske ik­ke ver­dens­hi­sto­rie, men i hvert fald dansk…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.