Cos­ta Ri­ca VM

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

Hvem hav­de reg­net med, at se Cos­ta Ri­ca i en VM-kvart­fi­na­le? In­gen. Men det var al­li­ge­vel pra­e­cis, hvor den mel­le­ma­me­ri­kan­ske lil­le­put hav­ne­de. Costa­ri­ca­ner­ne, der blandt an­det hav­de den tid­li­ge­re FCK-spil­ler Chri­sti­an Bo­laños (fo­to) og på hol­det, vandt højst over­ra­sken­de de­res grup­pe for­an gi­gan­ter­ne Ita­li­en, Eng­land og Uru­gu­ay. De to først­na­evn­te blev end­da sendt helt ud af mel­le­ma­me­ri­ka­ner­ne. I kvart­fi­na­len blev Gra­e­ken­land slå­et på straf­fe, in­den sam­me vå­ben ko­ste­de costa­ri­ca­ner­ne VM-li­vet, da Hol­land på fa­møs manér skif­te­de må­l­mand til de af­gø­ren­de du­el­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.