Hvem bli­ver de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LE MANS for at vin­de he­le 24-ti­mers-lø­bet.

»Jeg har sto­re for­vent­nin­ger til dan­sker­ne i år i GT-klas­ser­ne, hvor de jo er. Jeg hav­de dog ger­ne set nog­le dan­ske­re i pro­to­ty­per­ne,« si­ger Tom Kri­sten­sen og fort­sa­et­ter:

»Jeg kan godt se, at det har va­e­ret et sva­ert år i og med, at nog­le hold er gå­et fra tre til to bi­ler i LMP1. Det gør det sva­e­re­re, men det er her, jeg ger­ne vil se dan­ske­re kom­me ind i frem­ti­den,« un­der­stre­ger han. Hård kon­kur­ren­ce Tom Kri­sten­sen er­ken­der, at kon­kur­ren­cen om at få et sa­e­de hos Au­di, Pors­che og Toy­o­ta er ben­hård - ja, na­er­mest på høj­de om plad­ser­ne i For­mel 1. Dog med den und­ta­gel­se, at de tre hold ik­ke ska­e­ver til pen­ge­pun­gen hos en kø­rer som i For­mel 1, men ude­luk­ken­de ser på ta­len­tet.

Der­for hav­de Tom Kri­sten­sen hå­bet at se fle­re un­ge dan­ske ta­len­ter ta­ge en tørn i den lidt lang­som­me­re LMP2-klas­se, hvor kon­kur­ren­cen er min­dre hård for at kom­me med.

»LMP2-bi­ler­ne er den per­fek­te sko­le til at kom­me til LMP1, og der har vi desva­er­re ik­ke no­gen med,« si­ger Tom Kri­sten­sen.

Den dan­ske Le Mans-kon­ges ae­r­g­rel­se skal for­ment­lig tol­kes som en op­for­dring og ik­ke som en kri­tik af hans un­ge lands­ma­end, der har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.