1 , 58

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En af de sto­re kam­pe ved slut­run­den er na­boop­gø­ret mel­lem Eng­land og Wa­les, og selv om Eng­land spil­le­de godt i før­ste kamp, skal de ik­ke va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter, som til­fa­el­det er her. Wa­les er et godt or­ga­ni­se­ret hold, som blandt an­det hold Bel­gi­en fra at sco­re i beg­ge kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen, og har i Ga­reth Ba­le et fan­ta­stisk vå­ben bå­de i om­stil­lin­ger­ne og på død­bol­de. Man kan des­u­den va­e­re sik­ker på, at Wa­les på in­tet tids­punkt slår op i ba­nen, og det kan ik­ke und­gå at på­vir­ke Eng­land ne­ga­tivt, at man smed po­int i over­ti­den mod Rusland.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.