1 , 85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nor­dir­land var det hold af de 16 mand­ska­ber, som le­ve­re­de den sva­ge­ste ind­sats rent of­fen­sivt i før­ste run­de. Man skab­te prak­tisk talt in­gen­ting mod Po­len, og hol­dets be­gra­ens­nin­ger rent an­grebs­ma­es­sigt blev ty­de­ligt ud­stil­let. Her ga­el­der det så Ukrai­ne, som vi­ste for­nuf­ti­ge tak­ter i den før­ste kamp mod Tys­kland, selv om man tab­te. De­fen­sivt gør man det nor­malt fint, hvad man og­så vi­ste i kva­li­fi­ka­tio­nen mod Slovaki­et og Spa­ni­en, og det er i hvert fald sva­ert at se, hvad Nor­dir­land kan true Ukrai­ne med ud­over død­bol­de.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.