2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tys­kland vandt godt nok over Ukrai­ne og spil­le­de mo­ment­vis gan­ske fin of­fen­siv fod­bold, men de­fen­si­ven var ik­ke god og det var et min­dre mira­kel, at Ukrai­ne ik­ke fik sco­ret. Po­len har no­get bed­re an­gri­be­re i form af Ro­bert Lewan­dowski og Ar­ka­di­usz Mi­lik, som bør kun­ne straf­fe fejl­e­ne. De to hold var og­så i pul­je med hin­an­den i kva­li­fi­ka­tio­nen, og her var det to re­la­tivt ja­evn­byr­di­ge kam­pe, hvor de to lan­de vandt en kamp hver. Ove­ni le­ver ty­sker­ne gan­ske fint med uaf­gjort, da de så kan snup­pe pul­je­sej­ren ved at slå Nor­dir­land, så spil X2.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.