An­holdt for at snot­te mod Pia K.

BT - - NYHEDER -

KRAENKELSE Pia Kja­ers­gaard (DF) kon­tak­te­de i går po­li­ti­et, ef­ter at en mand an­gi­ve­ligt har snot­tet mod hen­de på fol­ke­mø­det på Born­holm. Man­den sat­te fin­ge­ren op til na­e­se­bo­ret og send­te ind­hol­det i ret­ning mod Fol­ke­tin­gets for­mand, forta­el­ler pres­sese­kre­ta­er Finn Tør­n­gren Sø­ren­sen.

»Hun fø­ler sig helt klart kra­en­ket,« si­ger han.

Det ram­te dog ikke. Po­li­ti­et an­holdt i går ef­ter­mid­dag en mand, som for­modes at va­e­re ger­nings­man­den.

Det blev mødt med for­døm­mel­se, da for­hen­va­e­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) tid­li­ge­re på ugen fik en knyt­na­e­ve i ho­ve­d­et. Pia Kja­ers­gaard selv kald­te det ’et an­greb på de­mo­kra­ti­et’.

Det er lang fra før­ste gang, at Pia Kja­ers­gaard selv bli­ver an­ta­stet. I 1998 måt­te hun sø­ge til­flugt i en bank, da hun blev jag­tet af au­to­no­me på Nør­re­bro.

I 2001 blev hun an­gre­bet af med­lem­mer af An­ti­fa­sci­stisk Ak­tion i Flens­borg, og i 2002 trak hun pe­ber­spray­en, da hun føl­te sig tru­et af en kvin­de. Det re­sul­te­re­de i en bø­de til den da­va­e­ren­de for­mand for Dansk Fol­ke­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.