To-årig dø­de dø­de un­der leg med fora­el­dre

BT - - NYHEDER -

Et ungt fora­el­dre­par fra Kø­ben­havns Syd­havn blev ons­dag til­budt psy­ko­log­hja­elp på Rigs­ho­spi­ta­let, ef­ter at de mi­ste­de de­res blot to-åri­ge søn i en tragisk ulyk­ke på Ve­stre Kir­ke­gård i Kø­ben­havn. Det op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti til TV2 Lor­ry. Den lil­le dreng dø­de, da han blev klemt un­der en grav­sten, der va­el­te­de ned over ham på kir­ke­går­den. Den to­åri­ge var sam­men med sin 24-åri­ge far og 23-åri­ge mor, da ulyk­ken ske­te.

»Det er et sted, hvor de of­te kom, hvor de hyg­ge­de sig og le­ge­de, og det var og­så det, der var til­fa­el­det, da den tragi­ske ha­en­del­se ind­traf,« si­ger cen­tral ef­ter­forsk­nings­le­der Ken­neth Jen­sen til TV2 Lor­ry.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.