Un­der­vands­far­tøj hen­ter sort boks

BT - - NYHEDER -

En af de sor­te bok­se fra det foru­lyk­ke­de Egyp­tAir-fly er bja­er­get, si­ger ef­ter­for­ske­re iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. I en med­del­el­se op­ly­ser det egyp­ti­ske ef­ter­forsk­nings­hold, at et sa­er­ligt un­der­vands­far­tøj for­må­e­de at hen­te den del af bok­sen op, der re­gi­stre­rer sam­ta­ler i co­ck­pit­tet.

Der er op til tre ki­lo­me­ter dybt i det om­rå­de af Mid­del­ha­vet mel­lem den gra­e­ske ø Kre­ta og Egyp­tens nord­li­ge kyst, som ef­ter­søg­nin­gen har kon­cen­tre­ret sig om.

Al­le 66 per­so­ner om bord om­kom, da pas­sa­ger­fly­et på ru­te MS804 styr­te­de på vej fra Pa­ris til Kairo nat­ten til tors­dag 19. maj.

Fly­ets sor­te bok­se ven­tes at kun­ne gø­re ef­ter­for­sker­ne klo­ge­re på år­sa­gen til styr­tet. De har tid­li­ge­re sagt, at det er for tid­ligt at kon­klu­de­re, hvad der for­år­sa­ge­de ulyk­ken. De har ikke ude­luk­ket et ter­r­or­an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.