Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

El­len Tra­ne Nør­by Det er vig­tigt, at vi som po­li­ti­ke­re bak­ker fuld­sta­en­digt op om la­e­rer­ne og rek­to­rer­ne og de­res ret til selv­føl­ge­lig at in­si­ste­re på, at man gen­nem­fø­rer un­der­vis­ning i Dan­mark om for ek­sem­pel seksu­a­li­tet og li­ge­stil­ling

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster (V), til Jyl­land­spo­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.