Lös­sl klar i Mainz

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

CHOKSKIFTE Jo­nas Lös­sl skif­ter fransk fod­bold ud med tysk fra na­e­ste sa­e­son. Den dan­ske lands­holds­må­l­mand med en for­tid i FC Midtjyl­land for­la­der Gu­in­gamp og skif­ter til Mainz, hvor han har få­et en kon­trakt på tre år, med­del­te den tysje klub i går på klub­bens hjem­mesi­de.

»Vi har ana­ly­se­ret Jo­nas Lös­sl in­ten­sivt, og vi er sik­re på, at han er den rig­ti­ge må­l­mand for os,« si­ger Mainz’ sport­s­di­rek­tør, Ro­u­ven Schrö­der.

1,95 me­ter hø­je Jo­nas Lös­sl er­stat­ter må­l­man­den Lo­ris Ka­ri­us, der for ny­lig skif­te­de til Li­ver­pool.

»Det er en drøm, der går i op­fyl­del­se for mig, at spil­le i Bun­des­liga­en. Jeg kom­mer fra Dan­mark og har fulgt tysk fod­bold he­le mit liv. Det er end­nu et skridt i den rig­ti­ge ret­ning for min sport­s­li­ge ud­vik­ling,« si­ger 27-åri­ge Lös­sl.

Mainz har i for­vej­en dan­sker­ne Emil Berg­gre­en og Niki Zim­ling på kon­trakt. Mainz slut­te­de sid­ste sa­e­son som num­mer seks i Bun­des­liga­en.

FOTO: REU­TERS

Jo­nas Lös­sl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.