Den­ne gang sad sal­get li­ge i øjet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Gan­ske som ven­tet skif­ter den dan­ske lands­holds­spil­ler Ni­co­laj Thom­sen fra AaB til den fran­ske klub Nan­tes, hvor han har få­et en fi­re­årig kon­trakt.

Sid­ste som­mer var der og­så bud fra fransk­ma­en­de­ne, men den­gang faldt et skif­te til jorden, da man op­da­ge­de, at Thom­sens syn er ned­sat på det ene øje.

»Jeg er glad for, at det he­le nu er fal­det på plads. Jeg ser vir­ke­lig frem til min nye ud­for­dring i Frank­rig, men det be­ty­der og­så me­get for mig, at AaB der­med tje­ner pen­ge på mig,« si­ger Ni­co­laj Thom­sen.

AaB opju­ste­rer for­vent­nin­ger­ne til regn­skabsår­et med tre mio. kr. , hvil­ket for­ment­lig mat­cher spil­le­rens pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.