’ ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da Mark Web­ber blev tra­et af at få bøl­le­bank af Se­ba­sti­an Vet­tel i Red Bulls For­mel 1-team, fik han den må­ske bed­ste sport­s­vogns-kon­trakt no­gen­sin­de med Pors­che, hvor han i dag er re­ge­ren­de ver­dens­me­ster jeg er sten­sik­ker på at de langs­om­ste Le Mans-kø­re­re vil­le fal­de to­talt igen­nem i For­mel 1.

Mis­for­stå mig ikke: Jeg har enorm respekt for de bed­ste Le Mans-kø­re­re som Tom K. og co. Og jeg er sik­ker på, at Tom kun­ne have få­et en flot For­mel 1-kar­ri­e­re, hvis han i 1998 have valgt at kø­re dén vej. Men over­ord­net be­trag­tet er For­mel 1-kø­rer­ne ba­re et hak hur­ti­ge­re end de­res Le Mans-kol­le­ga­er. PE­TER NYGAARD,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.