Bu­e­skyt­ter kik­ser OL-kva­li­fi­ka­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­marks bu­e­skyt­ter i OL­di­sci­pli­nen recur­ve kik­se­de i går sid­ste mu­lig­hed for at kva­li­fi­ce­re sig til OL i Rio som hold. Ma­ja Ja­ger, An­ne Ma­rie Laur­sen og Ca­ri­na Ro­sen­vin­ge tab­te før­ste run­de af kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen i An­ta­lya til Ukrai­ne med cif­re­ne 0-6.

Der­med mis­se­de de li­ge­som her­rer­ne chan­cen for at få bil­let­ter til OL som hold. I den in­di­vi­du­el­le tur­ne­ring, der sky­des i dag, kan Dan­mark mak­si­malt sik­re sig en OL­bil­let til en kvin­de­lig og en mand­lig skyt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.