Brønd­by skil­ler sig af med Eriks­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den sven­ske of­fen­siv­spil­ler Magnus Eriks­son slog al­drig til i Brønd­by og skif­ter ef­ter blot en en­kelt sa­e­son til Djur­går­den i Alls­venskan.

Brønd­by fik for ny­lig en hen­ven­del­se fra Djur­går­den, og da Magnus Eriks­son ger­ne vil­le for­føl­ge den mu­lig­hed, blev klub­ber­ne hur­tigt eni­ge om be­tin­gel­ser­ne for et skif­te, forta­el­ler Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech.

26-åri­ge Eriks­son spil­le­de 30 kam­pe og sco­re tre gan­ge for Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.