DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der fin­des vil­de vin­der­kupo­ner på Od­dset - og så fin­des der den­ne trip­pel fra nat­ten til tors­dag i den bra­si­li­an­ske liga.

For en Od­dset-spil­ler vi­ste nem­lig ual­min­de­lig skarp­hed ved at ram­me tre kam­pe li­ge på til in­tet min­dre end 1.953 gan­ge pen­ge­ne - og med en ind­sats på 155 kro­ner var der he­le 302.734 kro­ner i ge­vinst.

Kam­pe­ne var Co­ri­ti­ba mod Pal­meiras, Cha­peco­en­se mod Gre­mio og en­de­lig Pon­te Pre­ta og At­le­ti­co PR og i al­le tre kam­pe var der spil­let på, at beg­ge hold vil­le sco­re i beg­ge halv­le­ge.

Det er ikke for­kert at si­ge, at Od­dset-spil­le­ren har haft mas­ser af spa­en­ding un­der­vejs. Med ni mi­nut­ter igen var der sta­dig ikke sco­ret i an­den halv­leg i Cha­peco­en­se - men to mål på tre mi­nut­ter la­ve­de om på det, og i beg­ge de to an­dre kam­pe skul­le der over­tids­scor­in­ger til for at sik­re kupo­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.