3,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der kun­ne godt lig­ge et fra­ekt kryds og lu­re i den­ne kamp. Ita­li­en vandt flot over Bel­gi­en i den før­ste kamp, men det var og­så en kamp, hvor de kun­ne spil­le af­ven­ten­de. Fa­vo­ri­trol­len pas­ser dem no­get dår­li­ge­re, li­ge­som det og­så pas­ser Sve­ri­ge bed­re at kun­ne spil­le lidt af­ven­ten­de og på om­stil­lin­ger. Ef­ter sej­ren over Bel­gi­en, le­ver Ita­li­en me­get fint med uaf­gjort i den­ne kamp, da man så selv kan af­gø­re grup­pe­sej­ren i den sid­ste kamp mod Ir­land, li­ge­som Sve­ri­ge helt sik­kert og­så ger­ne sa­el­ger kam­pen for kryds. Til od­dset skal det ud­fald prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.