1 ,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tyr­ki­et le­ve­re­de en elen­dig ind­sats mod Kro­a­tien og tab­te fortjent. Ikke mindst of­fen­sivt kom man frem til for­bav­sen­de lidt, og der­for er det sva­ert at se, hvor­dan de skal få sco­ret imod Spa­ni­en. Spa­ni­er­ne gav godt nok et par sto­re chan­cer va­ek mod tjek­ker­ne, men hav­de el­lers fuld kon­trol over tin­ge­ne, og igen i dag lig­ner det en kamp, hvor Spa­ni­en vil have bol­den me­get og have kon­trol over tin­ge­ne. Tyr­ki­et bør sta­dig va­e­re bed­re, end de vi­ste i den før­ste kamp, men of­fen­si­ven så sta­dig så tand­løs ud, at Spa­ni­en bør gå fra ba­nen uden at få mål imod.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.