2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kro­a­ter­ne gjor­de det fint i den før­ste kamp, men spørgs­må­let er, om det ikke me­re var for­di, at Tyr­ki­et var dår­li­ge end det var kro­a­tisk styr­ke. I hvert fald gi­ver det in­gen me­ning, at de skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter hér. Tjek­ki­et hav­de ikke bol­den me­get mod Spa­ni­en, men le­ve­re­de sta­dig en fin ind­sats og spil­le­de sig frem til et par sto­re chan­cer un­der­vejs. Oveni har tjek­ker­ne en sta­erk må­l­mand i Pe­tr Cech, vir­ker til at have en god holdånd, og sidst men ikke mindst le­ver Kro­a­tien gan­ske fint med uaf­gjort ef­ter de vandt mod Tyr­ki­et. Flot va­er­di i 1X.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.