Hit­chco­ck film­hit

BT - - TV -

Meste­rin­struk­tø­ren Al­fred Hit­chco­ck be­hø­ver in­gen na­er­me­re pra­e­sen­ta­tion, men det er ikke en gy­ser, der er på pro­gram­met i af­ten på DRK. Hit­chco­ck me­stre­de det he­le. ”North by Nort­hwest” el­ler på dansk ”Men­ne­skej­agt” er en actions­pa­ek­ket film om re­k­la­me­man­den Ro­ger Thorn­hill, der plud­se­lig fø­ler sig for­fulgt og det med ret­te. Ud­over im­po­ne­ren­de actions­ce­ner set med da­ti­dens bril­ler har fil­men og­så mas­ser af hu­mor og ka­er­lig­hed. En helt igen­nem hel­støbt film, der i dag ran­ge­rer som num­mer 69 på li­sten over al­le­ti­ders bed­ste film på ver­dens stør­ste film­si­te, im­db.com. ”Skjul­te øj­ne” er den ene­ste Hit­chco­ck-film, der ran­ge­rer hø­je­re med en plads som num­mer 38. ”Men­ne­skej­agt” blev no­mi­ne­ret til tre Oscars, men vandt in­gen. Fak­tisk op­nå­e­de Hit­chco­ck al­drig den an­er­ken­del­se, der lig­ger i den fi­ne­ste af al­le film­pri­ser. Fem gan­ge blev han no­mi­ne­ret, men blev for­bi­gå­et hver gang. I 1968 modt­og han dog en ae­resOscar for sit man­ge­åri­ge vir­ke in­den­for film­bran­chen. Hit­chco­ck in­stru­e­re­de sin sid­ste film i 1976. Han dø­de fi­re år se­ne­re i en al­der af 80 år.

(DRK)

Cary Grant var med i 76 film, men vandt trods tal­ri­ge no­mi­ne­rin­ger al­drig én af de fi­ne­ste film­pri­ser. I 1970 modt­og han dog en ae­resOscar for en im­po­ne­ren­de kar­ri­e­re. Grant dø­de i 1986 - 82 år gam­mel.

Foto: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.