BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef Sve­ri­ge-Ita­li­en EM-fod­bold

Jeg sy­nes ikke, at Sve­ri­ge har et sa­er­lig godt landshold, og sven­sker­ne spil­le­de be­stemt skidt mod Ir­land i den før­ste kamp ved EM. Men det aen­drer ikke ved, at jeg i Dan­marks fra­va­er fint fin­der en ka­er­lig­hed for de blå-gu­le, og der­for skal jeg selv­føl­ge­lig se dem i ska­eb­ne­kamp mod Ita­li­en.

KIRSTEN ERLENDSSON Jour­na­list The Com­pa­ny Men Film

Jeg ta­ger li­ge en bold-pau­se fra EM, in­den mi­ne øj­ne er helt kug­ler­un­de, og net­hin­den lig­ner et mål. Val­get er let, når de mand­li­ge Hol­lywood-stjer­ner står i kø som i fil­men ’The Com­pa­ny Men’, der vir­ke­lig lan­ger ud ef­ter den ame­ri­kan­ske fir­ma-kul­tur. Ben Af­fleck, Tom­my Lee Jo­nes, Ke­vin Kost­ner for­står at sa­et­te an­sigt på den kri­se, for­ka­e­le­de bu­si­nes­sfolk hav­ner i, da de brutalt bli­ver sat på ga­den fra den ene da­ge til den an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.