David Beck­ham

BT - - TV-GUIDE -

David Beck­ham har gi­vet sig selv sit livs ud­for­dring: at skul­le spil­le en fod­bold­kamp på al­le ver­dens syv kon­ti­nen­ter og nå hjem til UNICEFs vel­gø­ren­heds­kamp, der spil­les på Old Traf­ford. På den­ne fan­ta­sti­ske fod­bol­drej­se be­sø­ger David 11 lan­de på blot 13 da­ge – li­ge fra de smuk­ke island­ska­ber på An­tark­tis til jung­len på Pa­pua New Gu­i­nea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.