Sko­ler i sk­ud­li­ni­en

BT - - TV-GUIDE -

"Det er en stor suc­ces", har skif­ten­de mi­ni­stre for­talt dan­sker­ne. Dan­mark har støt­tet byg­ge­ri­er af godt 270 sko­ler og gi­vet na­e­sten en mil­li­ard kro­ner til un­der­vis­nings­sek­to­ren i Af­g­ha­ni­stan. Men hvor stor er suc­ce­sen? Det un­der­sø­ger DR Do­ku­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.