Mo­de, mig og Di­or

BT - - TV-GUIDE -

I april 2012 blev den bel­gi­ske mo­de­ska­ber, Raf Si­mons, ud­na­evnt som ny chef­de­sig­ner for Hu­set Di­or ef­ter den fy­re­de Jo­hn Gal­li­a­no. Hans før­ste op­ga­ve blev der­for på kun ot­te uger at ska­be sin før­ste kol­lek­tion for Di­or, no­get der nor­malt kra­e­ver mel­lem fi­re og seks må­ne­ders for­be­re­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.