RER KASSEN ’Man bør over­ve­je det me­get nø­je’

BT - - NYHEDER -

CLE­MENT KJERS­GAARD Cle­ment Kjers­gaard kan ik­ke kom­me med no­get bud på, hvor­for han er den DR-va­ert, der får den bed­ste be­ta­ling for et ar­ran­ge­ment un­der fol­ke­mø­det. Men han vil ger­ne si­ge, at han er me­get grun­dig med, hvem han ar­bej­der for. »Man skal vir­ke­lig nø­je over­ve­je si­ne egen ha­bi­li­tet, og hvis jeg er det mind­ste smu­le i tvivl, si­ger jeg nej.

Jeg ser me­get nø­je på, hvem der står bag, og hvem der be­ta­ler. Hvis der er den mind­ste smu­le tvivl om ha­bi­li­tet, si­ger jeg nej.« Jeg ser me­get nøj­ag­tig på, hvem der står bag, og hvem der be­ta­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.