Skal kø­re sand til­ba­ge til strand

BT - - NYHEDER -

Pe­ter Sca­ve­ni­us fra Kl­int­holm Gods på Møn skal le­ve­re den sto­re ma­eng­de sand til­ba­ge, som han fjer­ne­de fra ba­de­stran­den ved Kl­int­holm Havn. Det har Kyst­di­rek­to­ra­tet ud­stedt et på­bud om, skri­ver Sja­el­land­ske.

Det vak­te rø­re blandt de lo­ka­le be­bo­e­re på Møn, da god­se­jer Carl Gu­stav Sca­ve­ni­us og hans far Pe­ter Sca­ve­ni­us, i slut­nin­gen af maj frag­te­de op mod 500 tons sand fra den po­pu­la­e­re ba­de­strand til Cam­ping Møns Kl­int.

Her blev san­det brugt til at fyl­de en gam­mel swim­m­ing­pool. Det fik Øst­møn Na­tur­for­e­ning til at an­mel­de sa­gen til Vor­ding­borg Kom­mu­ne, og sa­gen blev sendt vi­de­re til Kyst­di­rek­to­ra­tet, som nu har truf­fet en be­slut­ning. San­det skal le­ve­res til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.