Grav­sten sik­res ef­ter to­årigs død

BT - - NYHEDER -

Grav­sten og monu­men­ter på de kø­ben­havn­ske kir­ke­går­de er mu­lig­vis ik­ke plan­tet sik­kert nok i jor­den.

Kø­ben­havns Kom­mu­ne vil der­for gen­nem­gå samt­li­ge grav­sten og monu­men­ter på kom­mu­nens fem kir­ke­går­de, ef­ter en to-årig dreng ons­dag mi­ste­de li­vet på Ve­stre Kir­ke­gård.

Den to-åri­ge dreng blev klemt fast un­der en grav­sten på Ve­stre Kir­ke­gård, der lig­ger mel­lem Val­by og Syd­hav­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.