Svøm­me­hal til­la­der ba­re bryster

BT - - NYHEDER -

LIGESTILLING En per­son der iden­ti­fi­ce­rer sig som in­tet­køn har ret til at ba­de med bar over­krop, uan­fa­eg­tet at per­so­nen bi­o­lo­gisk set er kvin­de og har bryster. Det har den sven­ske Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen (DO) slå­et fast, ef­ter at en per­son, som på yder­si­den kun­ne se ud som kvin­de, men som be­trag­ter sig selv som in­tet­køn, blev bedt om at ta­ge en biki­ni­top på af per­so­na­let i en svensk svøm­me­hal, skri­ver det sven­ske nyheds­bu­reau TT.

Per­so­nen meld­te ef­ter­føl­gen­de sa­gen til DO, som gav ved­kom­men­de ret i, at hen ik­ke skul­le tvin­ges til at da­ek­ke sig til, blot for­di hen hav­de bryster. Kan gi­ve pro­ble­mer Den på­ga­el­den­de svøm­me­hal har der­for valgt at fjer­ne de­res skilt med kra­vet om, at ’per­so­ner som er el­ler op­fat­tes som kvin­der’ ik­ke må ba­de top­lø­se, for at und­gå yder­li­ge­re for­vir­ring samt kri­tik fra om­buds­man­den, skri­ver Af­ton­bla­det.

Af­gø­rel­sen fra DO er dog ik­ke helt uden pro­ble­mer, me­ner Ca­ri­na Engström, le­der af svøm­me­hal­len Lil­je­holms­ba­det i Sto­ck­holm.

»Det ri­si­ke­rer at kom­me til at kol­li­de­re med an­dre kul­tu­rer og re­li­gio­ner. Der er kvin­der, som ba­der i fuldt da­ek­ken­de tøj.

Selv dem som ik­ke har en an­den re­li­gi­øs el­ler kul­tu­rel bag­grund kan bli­ve stødt over, at kvin­der svøm­mer rundt i ba­det i bar over­krop,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.