EU for­la­en­ger sank­tio­ner mod Rusland

BT - - NYHEDER -

EUs med­lem­slan­de vedt­og i går at for­la­en­ge sank­tio­ner­ne mod Rusland end­nu et år for at pro­teste­re mod lan­dets an­nek­te­ring af halvø­en Krim for to år si­den, op­ly­ser mi­ni­ster­rå­det i en pres­se­med­del­el­se.

»Rå­det har for­la­en­get sank­tio­ner­ne ind­til 23. ju­ni 2017 som en re­ak­tion på Ruslands ulov­li­ge an­nek­te­ring af Krim og Se­va­stopol i Ukrai­ne,« hed­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Sank­tio­ner­ne ram­mer in­ve­ste­rin­ger, turis­men og de­le af Ruslands eks­port og im­port.

Det be­ty­der blandt an­det, at eu­ro­pa­ei­ske el­ler EU-ba­se­re­de sel­ska­ber ik­ke kan hand­le med fir­ma­er på Krim, og at eu­ro­pa­ei­ske kryd­stogtski­be ik­ke må la­eg­ge til kaj i Krims hav­ne.

Der er sam­ti­dig spe­ku­la­tio­ner om, at EU og­så vil for­la­en­ge de bre­de­re øko­no­mi­ske sank­tio­ner mod Rusland, for­di rus­ser­ne ik­ke har over­holdt vå­ben­hvi­len i det øst­li­ge Ukrai­ne, skri­ver AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.