Ras­mus Nordq­vist

BT - - NYHEDER -

om og gem­mer sig bag en ha­er af spin­dok­te­rer.

BT har til Fol­ke­mø­det på Born­holm bedt fi­re po­li­ti­ke­re om at skri­ve en ar­ti­kel, som de ger­ne så i avi­sen. Po­li­tisk post: Po­li­tisk ord­fø­rer for Al­ter­na­ti­vet. Al­der: 40 I Fol­ke­tin­get si­den: 2015 Me­di­e­for­brug: La­e­ser dan­ske avi­ser og Gu­ar­di­an fra Eng­land og Li­be­ra­tion fra Frank­rig på ipad. Bru­ger me­re tid på ra­dio end tv. Stor­for­bru­ger af Twi­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.