Met­te Gjer­skov

BT - - NYHEDER -

Po­li­tisk post: Ud­vik­lings­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, tid­li­ge­re fø­de­va­re­mi­ni­ster. Al­der: 49. I Fol­ke­tin­get si­den: 2005 Me­di­e­for­brug: La­e­ser avi­ser elek­tor­nisk. Bli­ver nyheds­op­da­te­ret på Twit­ter via #dkpol. La­e­ser eb.dk og bt.dk, hvis der er stør­re krimsa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.