Met­te Abild­gaard

BT - - NYHEDER -

Po­li­tisk post: Po­li­tisk ord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve. Al­der: 27 I Fol­ke­tin­get si­den: 2015. Me­di­e­for­brug: La­e­ser avi­ser elek­tro­nisk. Føl­ger nyhe­der på TV2 News og dr.dk. Luk­ker helt ned for nyhe­der, når hun hol­der fe­rie.

FOL­KE­MØ­DET PÅ BORN­HOLM Fol­ke­mø­det på Born­holm er Dan­marks sto­re po­li­ti­ske festi­val. I da­ge­ne 16.-19. iu­ni mø­des magt­ful­de po­l­lt­l­ke­re, or­ganl­sat­lons­folk, lob­byl­ster, med­ler og bor­ge­re på kryds og tva­ers i hav­ne­by­en Al­lin­ge. Det er sjet­te gang, at Born­holm er va­ert for ’po­li­tik­kens Roskil­de-festi­val – ba­re med min­dre øl’ som Ven­stres Ber­tel Haar­der har sagt. Fol­ke­mø­det 2015 slut­te­de 14. ju­ni – en fol­ke­fest uden li­ge: Over 100.000 be­sø­gen­de, om­trent 38.500 over­nat­nin­ger, 2.300 ar­ran­ge­men­ter og over 700 ar­ran­gø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.