Jan E. Jør­gen­sen

BT - - NYHEDER -

Po­li­tisk post: EU-ord­fø­rer for Ven­stre. Al­der: 51 I Fol­ke­tin­get si­den: 2011 Me­di­e­for­brug: Hol­der Ber­ling­s­ke, hvor han og­så har va­e­ret te­le­fonsa­el­ger. Får nyhe­der fra Twit­ter og Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.